Проф. Лисичков и д-р Нина Янчева получиха медицински оскари за грижата за пациентите

Заместник-председателят на Национална пациентска организация връчи две награди на медици с принос в грижата за пациентите и за спазването на техните права. Медицинските оскари се връчват за пети път. С награда за принос в развитието на лечението на вродените коагулопатии в България бе отличен проф. Тошко Лисичков. Обект на научен интерес на професора са нарушенията на хемостазата при доброкачествени и злокачествени кръвни заболявания, производството на плазмени препарати, клиничното приложение на кръвни продукти в терапевтичната медицина и на нови терапевтични средства при вродени нарушения на коагулацията, при левкемии и лимфоми. Професор Лисичков въвежда съвременното лечение на хемофилиите в България. През седемдесетте години в колектив е създател на  диагностични и лечебни препарати в областта на коагулационните нарушения.

С отличието „Лекар с грижа в лечението на пациенти с ХИВ“ бе отличена д-р Нина Янчева. Тя е началник на Отделението по придобита имунна недостатъчност в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни болести в София. След назначаването на д-р Янчева на този пост се отчете подобряване на комуникацията с пациентите, както и взаимодействието с тях. Д-р Янчева получи отличието и за работата си по тежките случаи на пациенти с ХИВ, на които често се отказва лечение в други лечебни заведения заради техния статус. Един от последните случаи, в които д-р Янчева демонстрира висок професионализъм, въпреки липсата на адекватна подкрепа от други лечебни заведения и специалисти в София, бе на загиналия британски гражданин Крейг Харпър. При него повече от месец се очакват резултати от хематологични изследвания. Това не е първият случай, в който д-р Янчева и нейният екип е оставен сам да се справя с проблеми, различни от ХИВ, свързани с общото състояние на пациенти или съпътстващи заболявания, към които ХИВ няма пряко отношение.

Организатор и инициатор на събитието е агенцията за публични комуникации VIP COMMUNICATION. Партньори на събитието освен НПО са Българския лекарски съюз (БЛС), Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ), столичната лекарска колегия към БЛС и др.