Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период на продължителността на работната им смяна“.

Текстът на чл. 38, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград е един от успехите на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“.

„Продължаваме битката да се позволи на хората с увреждания да паркират безплатно и в близост до местата, обозначени за инвалиди, когато те са заети. Сега, ако паркират на необозначено за инвалиди място, хората с увреждания трябва да плащат или да бъдат глобени. А има натоварени улици, където тези места са само две и хората трябва да обикалят  да търсят свободни на отдалечени места. Но нали целта е да бъдат близо мястото, за което са тръгнали“, пита Биляна Петкова, регионален координатор по проекта за област Благоевград.

Петкова е изготвила Наръчник за правата на хората с увреждания, който съдържа и насоки как да се възползват от тях –  къде да подадат документи за оценка от ТЕЛК, за пенсия и други. Предстои документът да бъде разпространен, за да имат достъп до него всички хора с увреждания.

Другите цели, които координаторът на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ си е поставила, са да се подобрят условията за пациентите, които чакат пред ТЕЛК в Благоевград.

Неправителствените организации да станат разпознаваеми за местната власт, като контактите им бъдат публикувани на сайта на общината и на табло пред различните институции – НОИ, ТЕЛК и др. Засега за успех приема включването на представители на неправителствения сектор в новосформирания Съвет за социални дейности, което ще им позволи да присъстват на заседания на Общинския съвет, когато се гласуват точки, свързани с правата и задълженията на пациентите.

Голямата цел на Биляна Петкова обаче е да бъде направена законодателна промяна, която да позволи и на служебните превозни средства, които обслужват потребители на социални и здравни услуги за хора с увреждания, да могат да се възползват от безплатно паркиране в населените места и да бъдат освободени от винетни такси по националната пътна мрежа.

„Надявам се да се намерят народни представители, които да ни подкрепят и съответните промени в закона и в подзаконовата нормативна уредба да станат факт“, казва Биляна Петкова.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд „Активни граждани“ – България.