Регионалната конференция на високо ниво „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения“ стартира със символичен жест на подкрепа към усилията за елиминация на хепатит

Днес, 28 юни 2018 г., във Витоша Парк Хотел (ул. „Росарио“ №1) в София се даде стартът на двудневната регионална конференция на високо ниво, участие в която взимат представители на 10 държави от региона на Централна и Източна Европа.

Официалното откриване стартира с приветствени речи от д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-н Жан-Люк Сион, представител на Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено С3 Заплахи за здравето, д-р Кристиан Бушой, член на Европейския парламент и председател на групата „Приятели на черния дроб“, д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната здравна организация за България, д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор на Р България и г-жа Татяна Реич, председател на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания.

В рамките на сесията всички участници се обединиха около необходимостта от включване на всички заинтересовани страни в посока ограничаване разпространението на вирусните хепатити и ХИВ, като в знак на подкрепа и солидарност към пациентите с хепатит всички отразяха поставените им вратовръзки, които са част от кампанията „Скъсай с хепатита“ – елемент от кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита (28 юли 2018 г.).

Конференцията продължава с панелни сесии за добрите практики от света и региона в посока елиминиране и въвеждане на ефективни политики по отношение на тези социалнозначими заболявания, като в края на деня ще се проведат работни групи по държави.

В рамките на втория ден на Конференцията 29 юни 2018 г., в интервала от 11,15 до 12,00 ч., ще се проведе финална заключителна дискусия, в рамките на която ще се направи обзор на събитието и ще се изведат ключовите послания, които ще се гласуват под формата на резолюция и призив към по-нататъшни стъпки за справяне с тези социалнозначими заболявания.  В дискусията участие ще вземат г-жа Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването на Р България, г-н Жан-Люк Сион, представител на Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено С3 Заплахи за здравето, д-р Антонс Мозалевскис, представител ва Световната здравна организация – Регион Европа, г-н Никос Дедес, председател на Европейската група за лечение на СПИН (EATG) и г-жа Маринела Дебу, зам.-председател на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA) и д-р Станимир Хасърджиев, председател на „Хепасист”.

Събитието ще завърши с приемане на резолюция от всички участници, в която се призовава към общи усилия за разработване на цялостни програми за скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ.

 

 Допълнителна информация:

Регионалната конференция „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения” (Screening and prevention for viral hepatitis and HIV in CEE. Common challenges, joint solutions) се реализира под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС, Комисия по здравеопазването към Народното събрание и Министерство на здравеопазването на Р България, като организатори са Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и Българска асоциация за изучаване на черния дроб.

Конференцията събира на едно място над 80 участници, сред които представители на Европейската комисия – Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено С3 Заплахи за здравето, членове на Европейския парламент, Световната здравна организация, представители на държавни институции, здравните власти и експерти, пациентски организации, журналисти и индустрия от десет държави от региона на Централна и Източна Европа – Румъния, Латвия, Полша, Унгария, Чехия, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Хърватска, Република Македония и България.

Сред основните цели на събитието са идентифициране на ключовите препятствия, пред които са изправени всички заинтересовани страни и институциите по отношение на скрининга и превенцията на вирусния хепатит и ХИВ, като същевременно се предостави възможност за обмяна на опит и добри практики от региона и извън него, като: съществуващи програми, налична инфраструктура и капацитет, създадени стратегии (примери за интегриране на стратегиите за ХИВ/ хепатит, примери за програми за превенция, примери за използване на структурните фондове на ЕС и други).