Сдружение „Усмивка“ представи дейностите на Социално-информационен център УСМИВКА

На 17 ноември 2015 г. в Бургас се проведе пресконференция, на която бяха представени функциите и дейностите на Социално-информационен център (СИЦ) УСМИВКА. В него ще се предлагат информационни услуги за пациенти, консултиране за здравни и социални права, ще се предоставят и социални услуги за пациенти – деца и възрастни.

Центърът ще се администрира от екипа на сдружение Усмивка, който беше обучен и подготвен чрез изпълнение на дейности по проект „Повишаване на организационния капацитет на сдружение „Усмивка“. В организацията са въведени вътрешни правила, системи и процедури за ефективно управление на човешки, финансови и материални ресурси, създадени са комуникационни канали за бързо и надеждно информиране и консултиране, както онлайн връзка с експертния състав на Национална пациентска организация (медик, адвокат, пациентски консултант и др.) Освен в офиса на ул. Шейново №8, предоставен от Община Бургас, екипът ползва и уеб базиран виртуален офис, интегриран в новия сайт на организацията, което ще позволи на служителите да работят и координират задачите си, независимо от местоположението.

СИЦ УСМИВКА ще заработи ефективно в началото на 2016 г. и ще бъде водеща областна структура на НПО в изпълнение на функциите й като национално представителна организация за защита правата на пациентите. Сдружение „Усмивка“ е член на Национална пациентска организация от 2011 година и регионален представител за защита правата на пациентите от Бургаска област.

Участие в пресконференцията взеха:
Г-жа Митка Георгиева – председател на сдружение УСМИВКА и ръководител на проекта;
Г-жа Таня Божинова – експерт-обучител/социални услуги;
Г-жа Николина Георгиева – експерт-обучител/административен мениджмънт
Г-жа Таня Мазева-участник в проекта.

По време на медийното събитие бяха представени обученията и постигнатите резултати от проекта „Повишаване на организационния капацитет на сдружение „Усмивка“ който стартира през май 2015 г. и приключва в края на ноември. В рамките на проекта, който се финансира по Програмата за подкрепа на неправитествените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., бяха реализирани следните активности: създаване на нов бранд на организацията, реинжинеринг на сайта www.usmivkabg.org и свързаност с комуникационни канали (Skyce, Facebook, YouTube), разработване на три обучителни програми и материали, организиране на три двумодулни семинарни обучения с над 70 участници (членове на УС, служители, доброволци и парньори), изготвени проекти на вътрешноорганизационни документи и формуляри, изготвени инструкции и наръчници за подобряване на работните процеси в организацията и превръщането й във водеща областна структура на НПО в Югоизточен район за икономическо планиране и реализиране на здравната реформа в България.