ХепАктив стартира организирането на индивидуални срещи за емоционална подкрепа на пациенти с хепатит

Индивидуалните срещи са естественото продължение на Групите за подкрепа за пациенти и техни близки, които ХепАктив организира в периода 2012 – 2019 г. За тези 7 години, те помогнаха на десетки пациенти с хепатит В и С при справянето им както със страничните ефекти от лечението, така и с психологическите проблеми, свързани с болестта и стигмата – пречки в общуването и споделянето, връзката със семейство, близки и приятели, работата. Поради навлизането на все по – нови и ефективни медикаменти за лечение на хепатит В и С и липсата на значими странични ефекти, естествено намаля и нуждата от организиране на Групи, но необходимостта от индивидуална работа остана.

Със стартирането на тази нова услуга от ХепАктив се надяват да бъдат в подкрепа на пациента, с фокус върху емоционалното възприемане и справяне с болестта.

Часове и записване:

всеки петък

08:00 – 08:45

09:00 – 09:45

Всяка седмица има по две индивидуални консултации. Срещите са безплатни за всички пациенти с хепатит и техните близки, но със задължително предварително записване на телефон 0896 786 776 или на toshka@hepactive.org.

Консултациите се провеждат при спазването на стриктна конфиденциалност!

Място:

CheckPoint София

ул. Цар Самуил 111

Водещ:

Тошка Иванова е дипломиран психодрама консултант към Института по психодрама на Център за култура и дебат “Червената къща Андрей Николов” и фондация “Психотерапия 2000”. Тя има 7 години опит във воденето на групи за подкрепа за пациенти с хепатит и техните близки, както и 6 години опит като ко-терапевт в група за личен опит чрез психодрама, социометрия и групова терапия. Завършва магистърската програма “Артистични психо-социални практики и психодрама” към НБУ и Център за култура и дебат “Червената къща Андрей Николов”.