Специализантите държавна поръчка ще работят не в университетски, а в малки болници

Специализантите, чието обучение е финансирано от държавата, ще бъдат задължени да работят не в университетската болница, в която е преминала специализацията им, а в малка болница от дадения регион, заявила нуждата от съответния специалист. Това стана ясно от думите на здравния министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол днес.

Предложение за такава промяна направи депутатът от БСП проф. Анелия Клисарова, която посочи, че това е пропуск на Наредбата за специализациите. „Нека да се направи организацията така – давам пример: Една малка болница, болницата в Провадия или ДКЦ-то има нужда от невролог. Нека то се заяви тази бройка, тя мине към „Света Марина”, университетската болница във Варна, но след това четири години тече специализацията, съответно държавата финансира тази специализация, защото има нужда от такъв специалист. Но след това не лечебното заведение „Света Марина” да назначи за четири години лекаря, а това лечебно заведение, което е поискало поръчката за специализация. Защото за съжаление малките лечебни заведения нямат акредитация да могат да извършват специализации“, коментира проф. Клисарова.

В отговор здравният министър увери, че това вече е предвидено и в окончателния вариант на наредбата, която в момента търпи промени и е на етап обществено обсъждане, такъв текст ще бъде включен. „Предвиждаме да допълним този текст, като се даде тази възможност, която вие предложихте. Това наистина е необходимо, защото лекарите ни трябват в лечебните заведения, където има недостиг на специалисти. Така че това ще бъде отразено в окончателния вариант на наредбата“, увери Ананиев.

От думите му стана ясно още, че след влизането в сила на Наредба 1 за специализациите броят на лекарите, напускащи страната, трайно намалява. „През последните 10 години е налице явна тенденция за намаляване броя на издаваните от МЗ удостоверения, необходими за упражняване на професия лекар в чужбина на български граждани. Намалението е над три пъти – от 655 през 2008 г. до 203 за 2018 г., като особено интензивно е то след влизането в сила на Наредба 1, когато броят на удостоверенията намалява два пъти“, заяви той.

Източник: www.zdrave.net