Станимир Хасърджиев бе преизбран за член на Борда на Европейския пациентски форум

По време на годишна среща на Европейски пациентски форум (ЕПФ) в Брюксел д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за член на борда на ЕПФ. Освен гласуването за членове на борда, по време на срещата беше представен и доклад за изминалата 2014 г., както и стратегия на Форума за предстоящата година.

Национална пациентска организация (НПО), като член на Европейски пациентски форум, работи по множество проекти на национално и европейско ниво. Водещите проекти, които НПО осъществява в партньорство с ЕПФ, са Програма за стратегическо развитие на капацитета на пациентските организации в България, в която участват още 5 организации членки, както и Patient Access Partnership (Европейско партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване) – инициатива, в която са включени всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването, на европейско ниво, ангажирани с намирането на иновативни решения за намаляване на неравенствата по отношение на достъпа до качествено здравеопазване в Европа.