Ние, долуподписаните организации, за пореден път изразяваме силната си подкрепа за усилията на правителството и на министър Атанасова за повишаване достъпа на българските граждани до лекарствена терапия.

Добрият достъп може да бъде постигнат чрез ефикасен контрол върху ценообразуването от така предложения Националния съвет.

Считаме, че мерките, предприети от Министерство на здравеопазването, са в правилната посока и ще донесат позитиви за обществото в сферата на здравеопазването. По много от спорните текстове през последните дни бе постигнат консенсус, който да гарантира по-ниски цени на лекарствата в България, чрез диалог и търсене на взаимоизгодни решения на заинтересованите страни.

По въпроса за намаляване с два процентни пункта на надценките на търговците на едро и дребно позицията ни е в подкрепа на предложението на Министерството на здравеопазването, при условие, че се гарантира достъпността до лекарствоснабдяване за всички български граждани, а най-вече в отдалечените и неатрактивни от бизнес гледна точка райони.

Призоваваме за постигане на компромис, за да не се стигне до поредното напрежение в здравната система, от което губещ е само българският пациент. Считаме, че разумният диалог в широко сформирана работна група е единственият път за постигане на устойчиви решения в интерес на българските граждани.

По останалите спорни точки през последните дни беше постигнат консенсус в работната група, инициирана от министър Атанасова. Така например има добра воля за отпадането на 12-месечния срок за натрупване на клиничен опит при включването на нови лекарства в позитивния списък, за сметка на предоставяне на възможността на НЗОК да сключва споразумения с производителите на тези нови лекарства, които да гарантират както запазването на годишната бюджетна рамка, така и достъпа на пациентите до нови лекарства.

По другия спорен момент – изискването за генеричните лекарства да се предостави цена, която е не по-висока от 65% от цената на референтния продукт, също са обсъдени компромисни варианти. Считаме, че предложението на БГФармА за цена не по-висока от 80% е приемливо и от една страна ще гарантира бърз достъп до генерични продукти на българския пазар, а от друга – по-ниските цени на лекарствата.

Смятаме, че диалогът по тези въпроси не може да бъде воден чрез протести или чрез медиите при положение, че има създадена работна група от неправителствени, съсловни организации и институции и вярваме, че ще бъдат взети правилните решения в името на българския пациент.

Очакваме към нашето становище да се присъединят и други национално представителни пациентски организации.
С уважение:

Г-жа Пенка Георгиева
Българска асоциация за закрила на пациентитеД-р Станимир Хасърджиев
Национална пациентска организация

Категория:

Translate »