Във връзка с изказване на д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, в публичното пространство, относно необходимостта от истински контрол върху разходването на средствата на НЗОК и необходимостта от информираност на пациентите в преговорите за НРД, Национална пациентска организация изразява следната позиция:

Осигуряването на качествено здравеопазване е съвкупност от множество компоненти и фактори, които трябва да бъдат налични, за да може да се говори за адекватно покриване на нуждите на българския пациент. Съвременните грижа и лечение на пациентите следва да са базирани на единство от знания и компетентност на лекарите, ефективни медикаментозни терапии, съвременна и иновативна медицинска техника в здравните заведения и високи хигиенни болнични условия.

Както нееднократно сме посочвали, при българския здравноосигурителен модел има множество проблеми, които през годините не бяха разрешени, а напротив – се задълбочиха. В резултат на това здравният модел не покрива в цялост нуждите на пациента и се стига до ситуация, в която лечението му протича на база генерирането на максимална печалба, без да се съпоставят резултатът от лечението и ефективността му спрямо  обществените и лични разходи на пациента. Нерядко не се постига максимално бързо реинтегриране на заболелия на пазара на труда и в обществото, а оттам – да бъде постигнато намаляване загубите на национален доход от отпуск по болест и на разходите на НОИ.

Ето защо продължаваме да подкрепяме идеята за създаването на допустим от конституцията на Република България, нов здравноосигурителен модел за осигуряването на един по-добър достъп до здравеопазване и провеждане на здравна реформа, в която съществуващите проблеми със стойността на клиничните пътеки и лекарския труд да намерят достойно решение  и придобият адекватни измерения. Вече повече от пет години настояваме и ще продължим да настояваме за развитието на дигитализацията в здравната система, както и за възможностите всеки здравноосигурен гражданин да получава актуална информация за всички промени в здравния му профил. Подкрепяме и ще настояваме за въвеждането на съвременни модели за определяне на диагноза и лечение, както и индивидуално определяне на терапията за всеки пациент.

Ние съзнаваме, че това са големи промени, които следва да са дело на всички участници в политическата система и които следва да бъдат въвеждани поетапно и последователно,  като се осигури приемственост на планираните реформи. Само по този начин може да се постигне задоволителен резултат, който в крайна сметка да доведе до трайно повишаване на качеството на здравното обслужване, удовлетвореност от здравната система и ефективност на направените обществени разходи за здравеопазване.

С уважение,

УС на НПО

Категория:

Translate »