Становище на НПО относно Проектонаредба за условията и реда за унищожаване, преработване и използване за други цели на лекарствени продукти

Национална пациентска организация се противопоставя на така предложените текстове в Проектонаредбата за условията и реда за унищожаване, преработване и използване за други цели на лекарствени продукти. Считаме, че заложени по този начин, текстовете оставят много неизяснени въпроси и ще причинят множество неудобства на гражданите.

Във връзка с Проектонаредбата бихме желали да поставим следните питания:

  1. Как се процедира в случаите, когато пациентът е закупил лекарствата от друг град?
  2. Как се процедира в случаите, когато лекарствата са закупени от друга държава?
  3. Къде се връщат лекарствата, в случай че пациентът не пази касовата бележка за закупените лекарства?
  4. Къде се връщат лекарствата, ако аптеката, от която са закупени, вече не съществува?
  5. Как фармацевтът може да бъде сигурен, че му се връщат същите лекарства, които са били закупени от него преди време?
  6. Къде и как върнатите лекарства трябва да бъдат съхранявани в аптеките?
  7. Какво се случва с ненужните лекарства, които все още са в срок на годност?
  8. Как трябва да се процедира с тези медикаменти, които Изпълнителната агенция по лекарства е обявила за негодни?

Считаме, че ако текстовете от Проектонаредбата бъдат приети в този си вид, това ще стимулира порочни практики сред гражданите и по никакъв начин няма да ги насърчи да унищожават лекарствата с изтекъл срок на годност по установения ред. Това от своя страна би породило напрежение в обществото. Ето защо препоръчваме преразглеждане на заложените текстове и въвеждането на промени, касаещи изясняване на поставените от нас по-горе въпроси.

Национална пациентска организация е убедена, че не би се стигнало до подобно напрежение, ако пациентите или техни представители бяха включени в разписването на Проектонаредбата за условията и реда за унищожаване, преработване и използване за други цели на лекарствени продукти.

В Европа съществуват добре утвърдени практики за колаборация между институциите и пациентските организации. Така например в средата на декември 2011 г. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува новите препоръки за работа с пациентските организации.

Прилагаме линка към оригиналния вариант на тези препоръки и се надяваме, че нашето становище ще бъде взето под внимание и занапред ще се отчита ролята на пациентските организации при подготовката на подобни документи, имащи огромно значение за всички български граждани.