Становище на Центъра за междуетнически диалог „АМАЛИПЕ“, член на Национална пациентска организация

Във връзка със създалото се обществено напрежение по отношение на посещенията на спешна медицинска помощ в ромските квартали и последвалите консултации с организации, Центърът за междуетнически диалог „АМАЛИПЕ“, член на Национална пациентска организация, излезе със становище декларация по случая.

Национална пациентска организация (НПО) подкрепя направените от тях предложения  за изход от ситуацията и конструктивния диалог с отговорните институции, което има за цел подобряване на системата на здравеопазването. Предложенията можете да намерите тук.