Становище относно промени в изискванията на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ

„Асоциация Диабет тип 2” и „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” изразяват своето безпокойство относно влезлите в сила от 01.01.2015г. изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ. Като организации, загрижени за живота и здравето на пациентите с диабет тип 2, ние подкрепяме позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Подчертаваме, че липсата на яснота и прозрачност в условията за изписване на комбинирана терапия, която се ползва от повече от 30 000 пациенти с диабет тип 2, ще доведе до влошаване състоянието на пациентите и до усложнения и ненужни хоспитализации.

За повече информация може да се запознаете с пълния текст на становището тук.