Стартира кампанията „Искам да „купя” твоя глас”

НПО стартира кампания за насърчаване на избирателната активност на Парламентарни избори 2014г. „Искам да „купя” твоя глас”

Национална пациенстка организация, съвместно с Национален младежки форум и Български икономически форум дадоха началото на социална кампания срещу купуването нагласове

В рамките на съвместната си инициатива трите организации реализират последователна информационна кампания, която показва основните проблеми в различните сектори и очертава пътя за техните решения. Кампанията поставя акцент върху три основни приоритета, които инициаторите приемат занай-значими от гледна точка постигането на по-качествен и пълноценен живот награжданите в България – здравеопазване, образование и икономика.

В пресконференцията взеха участие: Геновева Петрова, представител на Алфарисърч, която представи резултатите от проведено национално представително изследване, което извежда основните според българските граждани приоритети; доц. Димитър Димитров, политолог и преподавател в СУ „Св. Климент Охриски“, който разясни значението на упражняването на глас от гледна точка противодействие срещу контролирания вот;  Георги Табаков, председател на Български икономически форум, който представи информация за планираните инициативи от Форума в рамките на кампанията и мотивите за включването в тази социална инициатива; Лилия Еленкова , председател на Национален младежки форум, която представи инициативите, които са предвидени от страна на НМФ, както и мотивите за включване в кампанията; Д-р Станимир Хасърджиев , председател на Национална пациентска организация, който представи кампанията, нейните цели, повода за реализирането й, както и планираните дейности в рамките на сектор Здравеопазване.

Кампанията „Искамда „купя” твоя глас”, която ще се проведе в периода 1 9 септември – 5 октомври, е съпроводена от различни събития и инициативи, разделени по трите основни приоритета. Всяка една от организациите се ангажира с реализиране на дейности в рамките на своя приоритет, като и трите са поставили пред кампанията следните цели: търсене на ангажираност от страна на политическите сили към проблемите и тяхното решаване; повишаване на избирателната активност и насърчаване на прякото участие на гражданското общество в изборния процес и неговата прозрачност; намаляване дела на контролирания вот; връщане на доверието в държавността и демокрацията.

В рамките на пресконференцията бяха представени основните елементи на кампанията – видео клипове с лични послания, Манифест за здравеопазването, Декларация за развитие на младежката политика 2014-2020, Обществен договор, интернет страница http://iskamtvoiaglas.net , брошури и плакати, фейсбук страница i skamdakupiatvoiaglas , регионални срещи иинициативи, участия в кръгли маси, организиране на събития на здравна тематика и др.