На 19 август 2016 г. стартира първата в България акция за измерване на отработените газове на автомобилите. Тя се осъществява от Отдел „Пътна полиция“ на СДВР по инициатива на Асоциация „Диабет тип 2“, екологично сдружение „За земята” и WWF.

Акцията се извършва от екипи на Отдел „Пътна полиция“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, които чрез мобилни газ анализатори измерват емисиите изгорели газове на пътните превозни средства, а при нарушения издават предписания. Гражданите получават и информационни материали относно вредата, която замърсяването нанася върху човешкия организъм и различните източници.

Асоциация „Диабет тип 2“ от години работи в посока въвеждане на регулации за подобряване качеството на атмосферния въздух в България. Организацията изгради успешни партньорства с екологични организации и с отговорните за проблема институции – Пътна полиция, МОСВ, Столична община. Причината е огромната здравна цена, която България плаща за високите нива на замърсяване на въздуха в урбанизираните зони. София държи първото място в класацията на Европейската агенция по околна среда за най-замърсена столица в Европа, а четири от петте града с опасно мръсен за здравето на хората въздух са български.

През последните години, по данни на СЗО, броят на преждевременните смъртни случаи в България поради високите нива на замърсяване, варира между 14 000 и 18 000 души годишно. В тези данни не се включват тежките белодробни заболявания, болестите на сърдечно-съдовата система, на мозъка и на репродуктивната система, които са в резултат или се обострят от замърсяването на въздуха. Не броим и загубата на работоспособност и милионите загубени човекодни годишно.

Акциите за измерване на отработени газове ще продължават регулярно, като следващата инициатива ще бъде през месец септември.

Translate »