Стартира най-мащабната програма за пациенти с предсърдно мъждене

Близо 1500 пациенти ще бъдат включени във Факултет „Предсърдно мъждене“, част от кампанията на НПО. Инициативата бе обявена с пресконференция, в която се включиха проф. д-р Асен Гудев, специалист кардиолог, председател на Съюза на българските медицински специалист; доц. д-р Васил Велчев, специалист кардиолог, председател на Дружество на кардиолозите в България и д-р Иван Вецев, експерт Достъп до лечение в Национална пациентска организация.

На пресконференцията специалистите представиха актуални данни за заболяването предсърдно мъждене, посочиха рисковите фактори, начините за диагностика и възможните усложнения при липсата на контрол на заболяването. Доц. Велчев описа механизма на действие на заболяването и посочи, че с възрастта вероятността за развитие на заболяването нараства, като 30% от пациентите над 75-годишна възраст са с предсърдно мъждене. Като основен проблем беше изтъкнато образуването на емболи – рисков фактор за емболичен и исхемичен инсулт. Близо половината от емболичните инсулти се дължат на емболи от сърдечния поток.

Бяха разгледани и симптомите на предсърдното мъждене, като беше акцентирано на факта, че при част от пациентите те не са ясно изразени или пък се наблюдават краткосрочни епизоди на предсърдно мъждене без ясни оплаквания. По тази причина при много от пациентите състоянието се диагностицира за първи път едва по време на инсулт.

Проф. Гудев акцентира върху необходимостта от контрол на заболяването и колаборацията на различните медицински специалисти за осигуряването на комплексен подход в лечението на пациентите. Доброто обучение и координираните им усилия могат да доведат до намаляване на инсултите, което все още е предизвикателство не само пред лекарите, но и пред цялото общество. Проф. Гудев също подчерта, че новите антикоагулантни терапии снижават риска от инсулт с 2/3, но навременната разпознаваемост на заболяването, контролът на рисковите фактори и индивидуалният подход са ключови за успеха на лечението.

Д-р Иван Вецев от Национална пациентска организация представи Факултет „Предсърдно мъждене“ към дългосрочния проект „Университет за пациенти“. В рамките на Факултета, за пациентите са разработени обучителни материали, които дават информация за заболяването, рисковите фактори и начините за превенция. В материалите е включена и лесна инструкция в 4 стъпки как пациентите да измерват пулса си в домашни условия.

На uni.npo.bg вече е активна секцията на Факултет „Предсърдно мъждене“. В него е включена подробна и актуална информация за заболяването, рисковите фактори, диагностиката, профилактиката, лечението, както и за усложненията, които могат да настъпят, ако заболяването не се контролира.

В рамките на активностите на Факултет „Предсърдно мъждене“ са привлечени и близо 400 общопрактикуващи лекари от цялата страна, които ще провеждат специализирана анкета на своите пациенти и тези, които са в изразен риск ще бъдат насочвани за консултация и преглед към кардиолог. По този начин близо 1500 души ще имат възможност да се прегледат при специалист, да се определи рискът от заболяване и/или да проследят състоянието си в случай, че вече имат назначена терапия.