Стартира най-мащабната програма за подобряване на достъпа на пациенти със захарен диабет до изследване на гликиран хемоглобин

Пациентски организации, съвместно с Българско дружество по ендокринология, стартират най-мащабната програма за подобряване на достъпа на пациенти със захарен диабет 2 до изследване на гликиран хемоглобин (HbA1c)

В пресконференцията за представяне на кампанията взеха участие:

  • д-р Кети Канджикова, специалист ендокринолог в ДКЦ 18 в София и участващ по програмата лекар, която представи информация за заболяването диабет тип 2, статистически данни за сериозността на епидемиологичния обхват, рисковите фактори и значението на ефективното проследяване на заболяването от гледна точка на осъществяването на качествен контрол и определяне на точната терапия;
  • д-р Евгения Михайлова, представител на лаборатория „Бодимед”, която представи информация за лабораторията, която е основен партньор по програмата и която ще извършва изследванията. Д-р Михайлова акцентира върху значимостта от получаване на точни и коректни резултати от гледна точка на ефективното проследяване на състоянието на пациент, страдащ от конкретно заболяване;
  • г-жа Вяра Врагова, председател на Асоциация „Диабет тип 2”, която представи новоучредената организация на близки и пациенти с диабет тип 2, причините за нейното създаване и най-честите трудности, пред които са изправени пациентите в България;
  • г-жа Марина Станева, медицински директор на АстраЗенека България, официален партньор на инициативата, която представи мотивите на компанията за подпомагане на подобна социално-значима кампания и пациентските организации;
  • д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който представи информация за стартиращата кампания и значението от реализирането на подобен проект от гледна точка на подобряване контрола над заболяването диабет тип 2.

От месец март 2014 г. Национална пациентска организация, с подкрепата на Българското дружество по ендокринология, стартира първата по рода си кампания за предоставяне на безплатно изследване на гликиран хемоглобин (HbA1c) за пациенти, страдащи от захарен диабет тип 2. Според установените световни гайдлайни е препоръчително да се извършват минимум 3 изследвания годишно на гликиран хемоглобин, като се счита, че по този начин ще бъде осигурен по-ефективен контрол над заболяването. В България обаче, НЗОК покрива само 2 такива изследвания.

В рамките на кампанията, която ще продължи 1 година и в която към момента доброволно са заявили участие да се включат 70 специалисти ендокринолози от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Банкя, ще бъде предоставено безплатно препоръчителното трето изследване, което ще помогне на хиляди пациенти да проследяват навременно своето състояние.

По време на пресконференцията беше представена и новоучредената Асоциация „Диабет тип 2”, която е първата в България организация на пациенти и техни близки, дейността на която ще бъде насочена конкретно към заболяването диабет тип 2. В рамките на събитието бяха представени мисията и целите на организацията, както и новосъздадения интернет сайт на организацията: www.diabettip2.org

Партньори по проекта