Четири специализирани апарата от най-висок клас бяха доставени в Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в столицата, съобщиха от лечебното заведение.

На разположение на специалистите е последно поколение апаратура за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и за изследвания на имуноглобулини. Новата апаратурата дава възможност да бъде разпознат с много висока точност всеки тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалният им модел на развитие или болестните отклонения, както и да разграничи здравите от злокачествените клетки, патологичните имуноглобулини от нормалните, остатъчни или възстановяващи се след лечението имуноглобулини.

По мнението на онкохематолозите чувствителността на новите апарати е изключително голяма и по този начин в реално време може да се открие една ракова клетка сред други 100 000 здрави. Апаратурата ще се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, ще може да се проследява и т. нар. „минимална измерима остатъчна болест“ – един от основните стандарти в световната хематология за прецизиране на последващото лечение.

По информация на Българското медицинско сдружение на по хематология всяка година у нас се диагностицират 1500 нови случая на злокачествени заболявания на кръвта. Те засягат еднакво мъжете и жените, като честотата им се увеличава поради множество фактори – по-често излагане на вредни химически вещества, имунодефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции. Навлизането на съвременни таргетни терапии, които са достъпни и у нас, направи възможно успешното лечение на много от тези заболявания и увеличи значително преживяемостта при тези пациенти, категорични са специалистите.

Източник: www.zdrave.net

Категория:

Translate »