Създаване на Европейска група за партньорство за намаляване на здравните неравенства

Втората конференция на тема „Неравенствата в здравеопазването в новите държави членки на ЕС и страните кандидат членки”, която се проведе в Европейския парламент на 26 юни 2013 г., постигна изключително голям успех и доведе до значителни резултати. Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, който беше домакин на срещата, инициира създаването на група, състояща се от членове на ЕП, за справяне с неравенствата в здравеопазването и за насърчаване на равния достъп. На срещата бяха поставени основите за създаването на Европейска група за партньорство за преодоляване на проблемите по отношение на достъпа до качествено здравеопазване в страните на ЕС.

В обръщението си към участниците в Конференцията д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, подчерта, че „Достъпът до висококачествено здравеопазване е фундаментално право на гражданите. Лидерите на пациентски организации имат ясна представа, че съществуват неравенства в достъпа, които се изострят допълнително вследствие на икономическата криза и бюджетните съкращения”.

Казаното беше изведено като заключение от официалните резултати от пациентско проучване за неравенствата в здравеопазването, обявени по време на събитието. Проучването беше реализирано като последваща стъпка от състоялата се през септември 2012 г. в София Първа конференция, посветена на неравенствата в здравеопазването в новите държави членки на ЕС: „Политици и пациенти – заедно за промяна”. Това мащабно проучване се проведе сред 256 лидери на пациентски организации от 12-те нови държави членки на Европейския съюз и трите кандидат членки.

Повече информация можете да изтеглите оттук