Състезание сред студенти потърси иновативни кампании за популяризиране на борбата със злокачествените заболявания

Инициативата потърси най-въздействащата информационна кампания за запознаване на българите с иновациите в борбата със злокачествените заболявания

Хелтатонът (hachathon in healthcare) „Иновация за живот“ събра 30 студенти, които посветиха два последователни дни за разработване нацялостна концепция на информационна кампания във връзка с месеца за борба с рака на кръвта – септември. Инициативата се проведе като част от Информационната кампания „Животът със злокачествени заболявания на кръвта е възможен“, чиито организатори са Българско сдружение „Лимфом“, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Български лекарски съюз, Българското медицинско сдружение по хематология, Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и Национално сдружение на хората страдащи от ХМЛ в България. Хелтатонът се проведе в партньорство с JA България.

Студенти от различни специалности, включително медицина, фармация, химия, икономика, информатика, право и хуманитарни науки бяха разпределени в екипи от по 5  души и с подкрепата на ментори и съветници се потопиха в тематиката и изработиха общо 6 концепции за информационни кампании, които предложиха на журито в края на втория ден – проф. Маргарита Генова (Българско медицинско сдружение по хематология), д-р Атанас Банчев (онкохематолог), Станислава Соколова (Български лекарски съюз), Александър Миланов (Национална пациентска организация), Теодора Стоименова (Abbvie), Боряна Георгиева (Amgen) и Ваня Костова (PR Play).

Healthathon group

Екипът от студенти, който единодушно спечели гласовете на всички членове на журито се казва „Иван“ – Цвети Замфиров (МУ – София), Кристиян Вачев (СУ „Св. Кл. Охридски“), Весела Джамбазова (СУ „Св. Кл. Охридски“), Филипа Ганова (СУ „Св. Кл. Охридски“) и Соня Минчева (МУ – София). Идеята на кампанията, предложена от студентския екип е с фокус върху иновациите в медицината, благодарение на които човек със злокачествено заболяване на кръвта може да живее качествено и дълго. Основен персонаж на кампанията ще бъде „Алекс“, в който може да се припознае абсолютно всеки, до когото посланието достигне и който в един момент от живота си може да бъде диагностициран с онкохематологично заболяване. Суровата статистика сочи, че над 1500 души годишно получават тази диагноза, а в световен мащаб на всеки 35 секунди един пациент е диагностициран със злокачествено заболяване на кръвта. „Предложението ни за кампания включва няколко етапа, като започва със загадъчни послания, свързани с Алекс, след това постерна активност, която разкрива кой е този персонаж, като планираме и популярни формати за ангажиране на широка като профил аудитория – видео, флашмоб и активност в социалните мрежи“ – споделиха Кристиян Вачев и Филипа Ганова от екипа – победител.

отбор Иван

Пламен Хубенов (Jansen) подкрепи отбор “Иван“ като техен ментор и участва активно с обратна връзка и насоки към младежите по време на работата. Също в ролята на ментори се включиха Йордан Илиев (My Synergy), Вася Влайна и д-р Росен Димитров (Novartis), Мартин Монов (лице на кампанията, реализирана през 2018 г.) и Ива Микова (PR Play). Като съветници на екипите със своята експертиза, в двата дни на хелтатона  участваха Мира Ганова (DHI Cluster България), д-р Атанас Банчев (онкохематолог), Александра Гърбева (Roche), Радостина Гетова (PR специалист) и Лъчезар Африканов (изявен ментор от мрежата на бизнес доброволците на Джуниър Ачийвмънт България).

* Състезание за разработване на иновативни продукти или услуги, свързани с конкретна тема/цел. Хакатоните най-често съчетават състезателен отборен характер чрез образуването на екипи и награждаване на тези, които са се отличили като най-добри по различни критерии. Това позволява на хакатоните да привлекат хора с различна мотивация да се включат.

Източник: Джуниър Ачийвмънт България