Състоя се среща в Европейския парламент в Брюксел по въпросите за неравенствата в здравеопазването в Е

Национална пациентска организация взе участие в неформална дискусия на членове на Европейския парламент по темата за неравниядостъп до качествено здравеопазване

Вчера, 28 януари в сградата на Европейския парламент в Брюксел, се състоя среща на евродепутати, по време на която се проведе дискусия с различнизаинтересовани страни по проблема с неравния достъп до качественоздравеопазване за пациентите в европейските страни. Събитието се реализира по инициатива на българския евродепутат д-р Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) и участие внего взеха представители на Европейската комисия (ЕК), представители на Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум,както и на съсловните организации на лекарите, медицинските сестри и фармацевтичната индустрия на европейско ниво.Форумът събра евродепутати от различни политически групи и държави, сред които Алоиз Петерле (Словения/ЕНП), Петер Лизе (Германия/ЕНП), Ангелика Вертман(Австрия, либерали), както и българските евродепутати Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) и проф. Владко Панайотов (либерали).

Основната цел на дискусията бе да очертае приоритетите на Европейския парламент, върху които той да работи в следващия си мандат, като темата за здравеопазването беше отбелязана като една от основните опорни точки. Медицинските услуги, които пациентите получават в отделните страни-членки на ЕС, са с различно качество. Съществуващите неравенства са в разрез с правото наевропейските граждани на равен достъп до висококачествено здравеопазване, залегнало в Хартата за основните права на ЕС.

Участниците в дискусията обсъдиха стъпките, които Европейският парламент трябва да предприеме в новия си мандат. Според тях ЕП трябва да намери правилния формат, в който да обсъжда въпросите на здравеопазването. В момента това не е факт – проблемите на здравеопазването отстъпват по внимание и ангажимент на теми като опазване на околната среда и безопасност на храните.

Според д-р Андрей Ковачев решение на този общ за страните-членки на ЕС проблем трябва да се търси на европейско ниво, въпреки че правомощията на съюза да взема решения в тази област все още са ограничени. По думите му: „Основната отговорност за качественото здравеопазване е на страните-членки, но европейските институции трябва да ги координират, контролират и насочват в постигането на тази цел“, като допълни, че „Значителна част от средствата по еврофондовете е предназначена за повишаване на качеството на медицинската грижа в страните-членки- за обучение, за рехабилитация на болничните заведения, за иновации в медицината. Държавните администрации трябва да подобрят усвояването на фондовете и по-специално на Европейския социален фонд, което ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги“.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, запозна участниците в срещата с изграждащото се в момента партньорство на европейско ниво за равен достъп до здравеопазване, създаването на което е резултат от провелата се през септември 2012 г. в София „Първа конференция, посветена на неравенствата в системите на здравеопазването в новите държави-членки на ЕС: Политици и пациенти – заедно за промяна” . Основната цел на това Партньорство е да предложи решения на проблема, изхождайки от непосредствения опит на партньорите – пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и др. Според д-р Хасърджиев успехът на Партньорството зависи от тясното му сътрудничество с Европейския парламент.

„Преодоляването на здравните неравенства в ЕС трябва да бъде основен акцент в предизборните кампании на кандидатите, както и ангажимент в бъдещата им работа като членове на ЕП“, категоричен бе д-р Хасърджиев.

Преди броени дни д-р Ковачев заедно със свои колеги отправи писмен въпрос до Европейската комисия относно ролята й за постигането на напредък при осигуряването на равен достъп до качествено здравеопазване за всеки европейски гражданин. Представителите на Европейската комисия, които участваха в дискусията, оцениха въпроса като израз на политическа воля от страна на Европейския парламент да работи за решаването на проблема със здравните неравенства. ЕК разполага с време до началото на март 2014 г., за да отговори на въпроса.