„Тацитус“ откри Дневен център за работа с деца и младежи с аутизъм в Благоевград

От 2008 година 2 април е международно признат ден, който стимулира държавите членки на Организацията на обединените нации да повишат информираността относно хората от аутистичния спектър в света. В тази връзка Сдружение „Тацитус” открива нов Дневен център за работа с деца и младежи от аутистичен спектър в Благоевград.

Там ще работят специалисти по приложно-поведенчески анализ и ерготерапия. Центърът е подходящ за деца от аутистичния спектър, деца със сензорни нарушения и деца с нарушения на експресивната реч до 8-годишна възраст.

Специалистите от центъра са преминали специална подготовка за работа с най-съвременните методи на терапия при деца с аутизъм, като PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS и ABA.

„Тацитус” е сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм и целта му е да развие потенциала на децата със състояния от аутистичния спектър. В „Тацитус” работят специалисти, които са мотивирани да дадат на децата шанс да се развият като самостоятелни личности.

Основател на сдружението е Мина Енева – детски психолог и майка на дете с аутизъм, която въпреки трудностите, превъзмогва личната си болка и се посвещава на това да помага на други семейства в това положение.

Аутизмът е сложно нервнобиологично разстройство, което може да продължи през целия живот на човека. То е част от група разстройства, известни като генерализирани разстройства на развитието. През последното десетилетие аутизмът се разраства все повече и според специалисти, се превръща в световна епидемия. Според Центъра за контрол над заболеваемостта на САЩ, на всеки 21 минути едно дете поучава диагноза за разстройство от аутистичния спектър и в момента около 1 процент от населението на земята е засегнато от този проблем. За съжаление, за България не съществува точна статистика, но според специалисти, не сме подминати от тази негативна световна тенденция.