През януари 2017 г. Европейският пациентски форум (ЕПФ) стартира голяма кампания за универсален достъп до здравеопазване. Универсалният достъп е дългосрочен приоритет на ЕПФ и неговите членове и целта е да се намери подход, който е ефективен за всички граждани и пациенти. Тревожните цифри от последния доклад 1 „Здравето накратко” на Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OЕCD) показват, че разходите за здравеопазване на значителна част от пациентите не се покриват редовно. Това отразява основното послание на нашата кампания: Време е за промяна и действие! Кампанията ще използва постигнатия политически напредък на ниво ЕС, като се основава на Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. „Време е за съществени мерки, подобряващи ситуацията на пациентите в Европа. Призоваваме страните членки на ЕС да работят заедно за постигане на действително достъпни здравни и социални услуги”, заяви Марко Греко, председател на ЕПФ. Гръбнакът на кампанията обхваща пет сфери на действие, които ще предизвикат разсъждения и ще насърчат изработването на мерки, постигащи Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват:
  • Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
  • Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
  • Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване
  • Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги
  • Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването
Г-жа Никола Бедлингтън, генерален секретар на ЕПФ, подчертава: „Уникалният подход на нашата кампания ще ни позволи да постигнем напредък в много области на политиката, отнасящи се до универсалния достъп.” През следващите 12 месеца, с помощта на нашите членове и партньори в цяла Европа, кампанията ще начертае пътища към универсалното здравно покритие до 2030 г. и ще подкрепи страните членки в стремежа им към постигане на тази цел. Присъединете се към нас, за да направим Универсалното здравно покритие реалност за пациентите в Европа! #Достъп2030 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm За ЕPF Европейският пациентски форум (ЕПФ) е основан през 2003 г., за да се гарантира, че пациентската общност инициира политики и програми, които оказват влияние върху живота на пациентите, за да доведат до промени, които ще им предоставят повече права, с което да бъдат равноправни граждани на ЕС. ЕПФ в момента се състои от 67 члена, които представляват национални коалиции от пациентски организации и организации на пациенти със специфични заболявания, които извършват дейност на европейско равнище, и ЕПФ отразява гласа на приблизително 150 милиона пациенти, засегнати от различни хронични заболявания, в цяла Европа. Визията на ЕПФ за бъдещето е всички пациенти с хронични и/или доживотни заболявания в ЕС да имат достъп до справедливо висококачествено и насочено към пациента здравеопазване и социална грижа. Фокусът на стратегическите цели на ЕПФ е върху области като: здравна грамотност, изготвяне и предоставяне на здравни услуги, участие на пациентите, предоставяне на повече права за пациентите, устойчиви пациентски организации и недопускане на дискриминация.