Участвайте в пациентска анкета за потребностите на пазара на труда. Срок: 15.02.2019 г.

Българската стопанска камара и Националната пациентската организация канят пациенти с артериална хипертония, хронична обструктивна белодробна болест и диабет да се включат в проучване за потребностите за адаптиране на работната среда, съобразно здравословното им състояние.

Крайната цел ва Българската стопанска камара е да разработи предложения за осигуряване по-дълъг трудов живот и способност за работа на лица с хронични заболявания.

Анкетата е предназначена за хора в работна възраст.

Линкът с въпросника ще бъде активен до 15.02.2020 г.

Благодарим за времето, което ще отделите, за да помогнете на бизнеса да разбере по-добре потребностите на хората с хронично заболяване.

ПОПЪЛНЕТЕ ВЪПРОСНИКА