Учреди се „Партньорство за здраве“ в България

На 26 март 2015 г. се учреди „Партньорство за здраве“ в България по модела на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване.

Партньорството ще има функцията на постоянно действащ консултативен орган към Министерски съвет, който ще има 3 приоритетни области на работа – реформа в лечебните заведения, лекарствена политика и качество на медицинската помощ.
В структурата на Партньорството д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, ще изпълнява функцията на Председател, като ще има трима зам.-председатели, представляващи интересите на главните групи партньори – съсловните организации, медицинската общност и организациите на изпълнителите на медицинска помощ; асоциациите на индустрията, национално представителните пациентски организации и други граждански организации.
За Секретар на Партньорството бе посочен д-р Станимир Хасърджиев, главен секретар на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване и председател на Национална пациентска организация.