Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ издаде наръчник за пациентски права

От няколко месеца Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ изпълнява проект „ФОРМулирай правата си“ с финансовата подкрепа на Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women.

В резултат от работата по проекта Фондацията издаде Наръчник за пациентски права, който е достъпен на уеб-сайта на проекта.

Наръчникът включва темите за правата и задълженията на пациента, информираното съгласие и информирания избор, основните репродуктивни права на жените и как държавата ги защитава, особено на работното място.

Промяната започва от всеки пациент и е възможна само ако е информиран и овластен, коментират от „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.