На 3 февруари 2020 г., се проведе Кръгла маса, посветена на процеса по информиран избор и съгласие. Експертната работна група се събра по инициатива на Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”, с подкрепата на адв. Мария Петрова, като част от проекта „ФОРМулирай правата си“ (www.formulirai.com) . Целта е да бъдат създадени ясни процедури и правила за информирано съгласие, които би следвало да осигурят допълнителна защита на правата както на пациентите, така и на лекарите и медицинските специалисти.

В работната група взеха участие представители на Национална Пациентска Организация, Българска асоциация за закрила на пациентите, Асоциация на студентите по медицина в България, здравни експерти от екипа на Омбудсмана на Република България, както и водещи АГ специалисти.

По време на Кръглата маса се откроиха няколко основни акценти в работната група. Един от тях бе нуждата от навременна и коректна информация за всички пациенти, които преминават през процедура по информирано съгласие. Адв. Петрова акцентира върху това, че пациентите трябва да са в центъра на медицинската грижа. Информираното съгласие като документ не би следвало да прехвърля отговорност от лекаря към пациента, а по-скоро да предположи по-добра комуникация между тях. Когато пациентите са добре информирани и овластени, последващата комуникация между медицинските специалисти и пациентите ще бъде по-добра и навременна. Адв. Петрова напомни, че по закон всеки пациент е отговорен за собственото си здраве и в тази връзка информираността е от първостепенно значение

Друг акцент на Кръглата маса бе насочен върху факта, че административната тежест на лекарите в момента е голяма и те не разполагат с достатъчно време, което да отделят на своите пациенти. Наличието на повече медицински персонал, който да информира пациентите за съпътстващите дейности преди и след хирургичните интервенции би улеснил и подобрил процеса по информиран избор и съгласие. Бяха обсъдени добри практики от други страни, в които основна роля имат т.нар. здравни медиатори. Последните опосредстват процедурите по информирано съгласие и подобряват комуникацията между лекар и пациент.

По време на срещата се обсъди нуждата от повишаване на вниманието на лекарската общност при гинекологични операции, тъй като зачестяват случаите, в които се разширява обема на гинекологичните операции, както и премахването на органи без съгласието на пациентите. В тази връзка се обсъдиха каскадните информирани съгласия като добра практика.

Бе засегната и темата за електронното здравеопазване и документацията, която съпътства всеки преглед и манипулация и е важно за всеки пациент да знае, че е негово право да изисква такава. Според АГ специалистите информираното съгласие представлява договор между лекаря и пациента и то е част от самото лечение, точно както е операцията или рецептата. Ако пациентът не е информиран за всички възможни последствия или изходи от лечението, значението на това каква точно е манипулацията се минимизира.

Следваща стъпка на работната група ще се състои в разработване на нова процедура за получаване на информирано съгласие при медицински интервенции. Работата на експертната група е отворена и за представители на други медицински институции и организации, извън акушеро-гинекологичната грижа. За разработване на процедурата Фондацията ще търси диалог с представители на законодателната и изпълнителната власт в България.


За проекта ФОРМулирай правата си:


Работната група е част от проекта “ФОРМулирай правата си”(www.formulirai.com), който е факт благодарение на Български фонд за жените, и който има амбицията да промени цялостно процесa по подаване и приемане на информирано съгласие за всички видове медицински интервенции и за всички пациенти.

От септември 2019 година фондацията провежда различни инициативи, свързани с пациентските права, сред които са безплатни психологически и правни консултации на жени, преживели травми от гинекологични процедури.

За да повиши информираността и да образова пациентите за техните здравни права, през октомври 2019 година фондацията организира семинар и уебинар на тема пациентски права с водещ адвокат по медицинско право в страната – адв.Мария Петрова. Издаден бе и Наръчник за пациентски права.


За Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“
е първата в България неправителствена организация на жени, засегнати от заболяването ендометриоза. Фондацията работи в тясно сътрудничество с лекари от водещи медицински заведения в страната, специализирани в женското и репродуктивно здраве. Основна цел на фондацията е повишаване на информираността относно ендометриозата, популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи на лечение, и акцент върху значението на ранната диагностика.

За повече информация:
Мария Георгиева, председател, 0888277745, maria@endometriosis.bg
Катерина Иванова, координатор, 0889890875, katerina@endometriosis.bg
www.endometriosis.bg/

Translate »