Фондация „МС Общество – България“ отбелязва Световния ден на множествената склероза на 30 май

На 30 май традиционно се отбелязва Световният ден на множествената склероза. Във връзка с това фондация „МС Общество – България“ ще проведе активности на институционално ниво, както и такива, ориентирани към обществото и към МС общността, целящи да повишат информираността относно това заболяване.

Активностите по отбелязването на Световния МС ден се осъществяват с подкрепата на д-р Даниела Дариткова и Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-то Народно събрание, както и на Национална пациентска организация.

Тазгодишната кампания се казва „Моята невидима МС“, а основното послание е „Не е нужно да виждаш симптомите ми, за да повярваш, че ги има“ (You don’t have to see my MS symptoms to believe them). Акцент се поставя върху необходимостта от по-широка обществена информираност за симптомите на МС и нейните скрити прояви, които водят до невидим за другите дискомфорт и понижаване качеството на живот на болния. Кампанията цели да насърчи пациентите с МС да споделят своя опит и да разкажат за симптомите, които са имали, за да може да се повиши информираността за заболяването и околните да разберат как могат правилно да ги подкрепят и улеснят в ежедневието им.

По повод отбелязването на Световния МС ден са предвидени следните активности:

  • Информационна акция в Народното събрание (11:30 до 13:30 часа във фоайето на Народното събрание на пл. Народно събрание №2). Акцията цели да привлече вниманието на народните представители и политиците към нуждата от подкрепа на пациентите с МС и необходимостта от повишаване информираността на обществото относно коварното заболяване, което всяка година води до влошаване качеството на живот на много хора.
  • Среща на МС общността (12:00 до 14:00 часа в Заседателна зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“), на която ще бъдат обсъдени проблемите и нуждите на пациентите с МС, ще се обърне внимание на скритите симптоми на болестта и всички желаещи ще могат да зададат своите въпроси към лекторите невролози.
  • Провеждане на дискусия по време на редовно заседание на Комисия по здравеопазването (15:30 ч., в  сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130). За участие в нея са поканени представители на здравните институции, съсловните организации и на Българско дружество по неврология,

********

Фондация „МС Общество – България“ е най-старата и утвърдена през годините фондация, посветила усилията си в подкрепа на пациентите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ).

Още от учредяването си през 2002 г. Фондацията работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на болните от МС. Вече 17 години фондация „МС Общество – България“ следи здравните тенденции при грижата за болните, държавната политика в това отношение и информира пациентите за всички нормативни промени, които касаят тяхното лечение, рехабилитация и социална адаптация. Фондацията провежда застъпнически кампании с цел подобряване законовите възможности за достъп до здравни и социални услуги в България.