Форум „Персонализирана медицина“ (26.09.2019),“София Тех Парк“

 

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Чували ли сте за: Персонализирана/ Прецизна/ Индивидуализирана/ Геномно-базирана медицина, за Million European Genome Alliance (MEGAProject, за BBMRIERIC, за Patient Advocacy?

Тези и много други интересни теми ще бъдат представени и дискутирани от ключови фигури в сферата на персонализираната медицина.

Знаете ли, че:

  • Прилагането на химиотерапия при жени с рак на гърдата ще намалее с 34%, ако преди лечението се извърши генетичен тест на тумора;
  • 17 000 инсулта могат да бъдат предотвратени всяка година, ако се използва генетичен тест с цел оптимизиране дозата на warfarin (антикоагулант);
  • 604 000 000 могат да бъдат спестени на година в сферата на здравеопазването, в случай че пациентите с метастазирал КРК бъдат подложени на KRAS генетично изследване преди терапията.

Къде е светът и къде сме ние в това направление на съвременната медицина? Какви са предизвикателствата и възможностите у нас? Как да се включим в процеса на имплементиране на персонализираната медицина и иновациите в здравеопазването чрез пряко гражданско участие във формиране на политики? Какви са моделът и пътната карта за персонализация и поставяне на пациента в центъра на системата?

Можете да участвате в търсенето на отговор и предлагането на решения по всички тези въпроси, включвайки се във форум на тема:


„КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА ЗА ВАС И КАКВО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА“

26 септември 2019 г. (четвъртък)
„София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж


РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА

Достъпът е свободен (без такса за участие).


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО


Събитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.