Центровете на „Аутизъм днес“ с горещи телефонни линии и онлайн терапевтични сесии

АВА Центрове „Аутизъм днес“ провеждат oнлайн терапевтични сесии, докато продължава извънредната ситуация като ползите от тях са:
– децата продължават да изпълняват индивидуалните си програми, което превантира регрес;
– терапевтите от сдружение „Аутизъм днес “ забелязват и отчитат проблеми в домашна среда, които не съществуват по време на терапевтична работа в центровете, и помагат на родителите да се решават;
– родителите се включват в терапевтичните сесии, което подпомага изграждането на терапевтично поведение у родителите;
– подходящото родителско поведение, в резултат на онлайн терапевтичните сесии със специалистите на „Аутизъм днес“ подпомага генерализирането на придобити вече в „Аутизъм днес“ центровете умения на децата.
Можете да се свържете с АВА Центрове „Аутизъм днес“:
Тел.: 0896699274; 0887 366 067
e-mail: autismtodayaba@gmail.com
От сдружението отварят и горещи телефонни линии за подкрепа на семействата на деца с аутизъм и поведенчески проблеми в цялата страна, както и на всички родители от страната, които се нуждаят в този момент от психологическа подкрепа и съвет, в следните часови зони:
от 11.00 до 12.00 – тел: 0882 068314
от 16.00 до 17.00 – тел: 0886808819
от 17.00 до 18.00 – тел: 0889 977 973
от 18.00 до 19.00 – тел: 0882 009 468