Ще спре ли превенцията на ХИВ/СПИН в България след 2015 г.?

НПО и заинтересовани участници проведоха пресконференция, по време на която се представи проблемът за спиране на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването.

В пресконференцията взеха участие д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация (НПО; г-н Милен Чавров, председател на Фондация „Надежда срещу СПИН” и зам.-председател на НПО; г-жа Анна Любенова, секретар и член на Управителния съвет на Фондация „Инициатива за здраве“; г-жа Елена Биринджиева, президент на Асоциация „Здраве без граници“ и г-н Владимир Венциславов, паст президент на Ротаракт клуб София – Тангра

Като гости на събитието, от страна на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването, присъстваха проф. д-р Христо Тасков, дългосрочен консултант към Програмата и д-р Мария Замфирова, държавен експерт в Дирекция „МПСДП“ към МЗ.

По време на пресконференцията се постави въпросът за опасностите, които крие спирането на финансирането от Глобалния фонд, а именно застрашаването на всички дейности по превенцията на ХИВ в страната, включително разрушаване на изградената и успешно функционираща мрежа от кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и мобилните кабинети за осигуряване на теренна работа с най-уязвимите групи. Предоставени бяха данни за разпространението на ХИВ в рисковите групи, като беше обърнато внимание на необходимостта от запазване на ниско-праговите центрове за предоставяне на услуги, насочени към превенция на ХИВ в групите в най-голям риск от инфектиране. Като доказателство за проблема с липсата на финансиране, бяха представени и данни от Румъния, показващи броя на новоинфектираните случаи и ефекта на намаляване на цялостните дейности на организациите, при липсата на финансиране.

В рамките на събитието се оповести и специално подготвеният манифест, съдържащ основните проблеми по темата и обобщаващ исканията на организациите, работещи по Програмата. Това е и една от инициативите и планираните активности в рамките на кампанията за отбелязване на Европейската седмица за изследване за ХИВ 2014 г. и Световния ден за борба със СПИН, сред които още са: информационна кампания с награди във фейсбук страницата www.facebook.com/HIVtest.bg;онлайн анкета и лекции в училища по темата за превенцията на ХИВ и сексуално предавани болести; разпространяване на плакати и информационни материали и др.

ПРОЧЕТЕТЕ МАНИФЕСТА

Кампанията се реализира от

С подкрепата на: