1 от 6 жени с метастази при диагностицирането на рак на гърдата

Повече от 26 процента от всички злокачествени заболявяния при при жените се падат на рака на гърдата. Оказва се, че с напредването на възрастта заболеваемостта нараства, като пикът е при 65 годишните жени. Затова европейските институции дават нови 17 препоръки за ранното му откриване. Това стана ясно по време на конференцията „Рак на гърдата от А до Я“.

Според Българския национален раков регистър от 2017 г. ракът на гърдата е на първо място по честота при жените. Повече от половината от пациентите са диагностицирани в първи и втори стадий на заболяването. При 27.5% обаче то е открито в трети и четвърти стадий. Наблюдава се малко над 2% увеличение на диагнозите в напреднал стадий спрямо 2013 г., като 1 от 6 жени още при поставянето на диагнозата вече имат метастази. Благодарение на съвременното лечение обаче, 5-годишна преживяемост се наблюдава приблизо 22% от пациентите с метастази“, каза д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на УС Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ).

Данните сочат, че заболеваемостта се увеличава с напредване на възрастта. Според Европейската инициатива за рак на гърдата за жени на възраст между 50 и 69 г. е силно препоръчително да посещават ежегоден мамографски скрининг. При тези между 45 и 74 г. със среден риск от развитие на заболяването също се препоръчва веднъж годишно да се прегледат. Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата включва 17 нови препоръки как да бъдат планирани, организирани и изпълнявани програмите за ефективен скрининг.)

Те включват освен съвети към жените, също и насоки към институциите и здравните специалисти как да планират, организират и предоставят ефективни и достъпни услуги.В момента повечето европейски страни спазват препоръката и имат организирани инициативи на държавно ниво. Според Европейската инициатива за рак на гърдата в профиляктичните програми е добре да бъдат включвани и жени, които нямат симптоми за развитие на заболяването, но са с потенциален риск.

Защото ранната диагностика  спестява и публични разходи за скъпоструващо лечение на пациенти в напреднал стадий на заболяването, заявиха експертите. Благодарение на съвременното лечение 5-годишна преживяемост се наблюдава при близо 22% от пациентите с метастази, каза каза д-р Жасмина Коева-Балабанова.

Източник: Clinica.bg
Заглавието е на Национална пациентска организация.