200 души годишно умират у нас от меланом

Около 500 души годишно у нас боледуват от меланом, като около 180-200 от тях за съжаление умират. Това стана ясно по време на Деветата конференция по онкология, която се проведе в курортния комплекс „Слънчев бряг“.

По темата „Диагностика и лечение на рецидивиращи и метастазирали тумори“ дискутираха и обобщаваха опит над 200 лекари, учени, изследователи, специалисти по здравни грижи, съобщиха организаторите от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология-София.

Обект на обсъждане бяха различни аспекти от диагностиката и лечението на онкологичните болести: епидемиология на рака, молекулярна онкология и генетика, образна диагностика, медикаментозно и лъчелечение.

По време на конференцията експертите търсеха отговори на професионални въпроси – за диагностиката чрез т. нар. хибридни скенери, използващи гама източник или позитронна енергия. Учените анализираха детайли, натрупани данни и световни препоръки кога и как да се прилага едната или другата диагностична технология със съответните предимства, като се изтъква най-важната задача – ранното откриване на рецидиви, за да бъдат те навреме третирани.

Коментиран бе и недребноклетъчният рак на белия дроб, особено такъв, който засяга млади болни, непушачи, без открита особена мутация – там изследователите предлагат ново лечение, за първа линия терапия – отговорност на лекаря остава да се прецени точното лечение на точния болен.

Естествено много лекции бяха посветени на рака на млечната жлеза – водеща причина за смъртност сред жените. Напредъкът е осезаем, постига се непрестанно увеличение на преживяемостта, остава важността на задачите за проследяване на отговора на терапията, за ролята на неоадювантната терапия преди хирургично лечение и др.

Един от акцентите в онкогинекологията беше кога и доколко мини инвазивните щадящи интервенции осигуряват качество и предпазват от усложнения. Не по-малко интересни и важни са споровете за всички хирургични подходи при различни локализации. Един от изводите е, че всъщност измерител за постигнат успех е състоянието и качеството на живот на болния човек.

По време на т. нар. „сестринска сесия“ професионалистите по здравни грижи поставиха акцент върху грижата за болния в 24 научни доклада, в остри дискусии, отразяващи както професионалното, така и хуманното отношение към онкологично болния човек.

Източник: Здраве.нет