След проведени три обществени поръчки, Министерство на здравеопазването (МЗ) успя да договори позицията долутегравир и да възобнови централните доставки на медикамента до болничните аптеки към специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната. Процесът отне осем месеца – от 20 декември 2019 г. до средата на август 2020 г. През […]
Съществува риск нерегистрираните в Министерство на здравеопазването продукти, които често се разпространяват и нелегално, да съдържат метанол. Той е силно токсичен и опасен за здравето, не само ако се погълне, но и при външна употреба, включително при досег с изпаренията му.  Метанолът може се резорбира през кожата и да попадне в […]
Translate »