Често пренебрегваме разликата между почистването и дезинфекцията. А каква е тя? 🤔 🧹 Почистването означава физическо отстраняване на микроби (бактерии и вируси) и мръсотия от повърхности с помощта на детергент и воден разтвор. Това е съществена първа стъпка във всеки процес на дезинфекция. 🧴 Дезинфекцията, от своя страна, означава използване на химикали […]
Translate »