Основаването на нова Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата (SCOHRE) бе обявено по време на Третата научна среща за намаляване на вредата от тютюна, проведена на 24-25 септември 2020 г. в Атина, Гърция. В срещата взеха участие 37 изтъкнати учени и медицински и здравни специалисти от […]
Организациите питат как МЗ ще финансира дейностите сред ключовите общности в София, Пловдив, Варна и Бургас до края на годината. Министерство на здравеопазването (МЗ) отговори на входираното на 4 август 2020 г. писмо от сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И”, с което се поставиха ключови въпроси, свързани […]
Translate »