30 Световен ден за борба със СПИН: Пациентите, приемащи системно терапия не предават ХИВ

Според данните от последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) за разпространението на ХИВ по света към края на 2017 г. броят на хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в световен мащаб е 36,9 милиона, като 1,8 милиона са се инфектирали с ХИВ през 2017 г. и 940 000 са починали в резултат на СПИН. Данните още сочат, че през 2017 г. 75% от предполагаемия брой на ХЖХИВ са били наясно със своя статус и 21,7 милиона души са имали достъп до антиретровирусно лечение в световен мащаб. С неоткриваем вирусен товар са били 47% от ХЖХИВ. Достигането и задържането на неоткриваем вирусен товар е от жизненоважно значение за ХЖХИВ да останат в добро здраве и да се прекъсне по-нататъшното разпространение на вируса. За да се проследява ефективно вирусния товар е необходимо неговото измерване да се извършва минимум веднъж на 12 месеца. Докладът още подчертава важността на услугите, базирани в общността, за преодоляване на бариерите в достъпа до изследване за ХИВ.

В Европа

Новият съвместен доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа показва, че през 2017 г. в Европейския регион на СЗО са докладвани близо 160 000 нови случая на ХИВ инфекция. 130 000 от тях са регистрирани в Източната част на региона. Това е най-високият до момента регистриран брой нови случаи, което превръща Източната част на Европейския регион на СЗО в регионът с най-бързо разрастващата се епидемия от ХИВ в света. В страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се наблюдава намаляване на новите случаи на ХИВ (25 000), основно в резултат на намаляване с 20% на новите случаи сред мъжете, които правят секс с мъже от 2015 г. насам. Kъм края на 2017 г. броят на хората, живеещи с ХИВ в Европейския регион на СЗО е над 2 милиона.

У нас

По данни на Министерство на здравеопазването в България за периода 1986 – 16.11.2018 г. официално са регистрирани 2 984 ХИВ-позитивни лица. От началото на годината са регистрирани 269 нови случая на ХИВ инфекция. CheckPoint София е открил над 25% от тях.

Броят на новоинфектираните мъже е многократно по-голям от броя на новоинфектираните жени – от новорегистрираните лица 240 са мъже и 29 – жени (съотношение 8:1). Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 38%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 29%. Данните показват още, че 97% от новите случаи през 2018 г. са български граждани, а останалите са граждани на други държави.

През настоящата година 88% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път, а 10% – при инжекционна употреба на наркотици. 54% от новорегистрираните са от групата на мъжете, които правят секс с мъже.

Към 30.10.2018 г. общо 1 473 лица с ХИВ се проследяват в 5-те специализирани центъра за лечение на ХИВ/СПИН в страната в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, а 1 391 (94%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Пациентите, приемащи антиретровирусна терапия, не могат да предават вируса на своите партньори, показват научните данни от последните години.

В Световния ден за борба със СПИН поздравяваме сърдечно колегите ни от фондация „И“, която помага на живеещите с ХИВ.

Успех, колеги!