41% не съвместяват личен и професионален живот

Работното време не съответства на семейните и социални ангажименти. Това твърдят 41% от работниците в България. Средно за ЕС този дял е около 22 на сто, стана ясно по време на форум на КНСБ посветен на и балансът между времето за работа и личен живот.

Резултатите в България, които са над средните са Европа се дължат на това, че у нас не са широко разпространи различните форми на заетост. Това каза Виолета Иванова, главен икономист в КНСБ по време на дискусионен форум, организиран със съдействието на фондация „Фридрих Еберт“, цитирана от БТА.

Това означава, че се губи голям потенциал, защото се увеличават публичните фондове“, констатира още експертът.

Иванова каза още, че все по-големи трудности при съвместяването на времето за работа и личното време изпитват мъжете, защото досега в центъра на европейските политики, са жените и възможността те да се върнат по-рано на работа. По думите й в тази насока са и очакванията към готвената нова европейска директива относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

В тази връзка от КНСБ имат предложения за увеличаването на платения отпуск за родителите до навършване на десет години на детето, вместо сегашните осем, създаване на отпуски за спешни семейни причини, разширяване на кръга лица, които полагат грижи за член на семейството, както и въвеждане на гъвкави схеми на работа, което да става по искане на работника, когато това се налага по семейни причини.

Сред добрите световни практики, Иванова открои съществуващите в Швейцария ваучери за услуги за отглеждане на деца. По думите й такава система има и в Белгия, като там тя не е ограничена само за деца, а включва услуги за разхождане на куче, водопроводни услуги.

Там държавата поема 70 на сто от стойността на ваучера, а потребителят заплаща 30 на сто от него. Работодателите купуват тези ваучери, като компаниите доплащат въпросните 30 на сто вместо работника.

Източник: Клиника.бг