Осмият Национален конгрес на пациентските организации ще премине под надслов „Бъдещето на общинското здравеопазване“ на 11-12.10, гр. Стара Загора

Осмият Национален конгрес на пациентските организации ще се проведе на 11-12 октомври в Парк-хотел Стара Загора, град Стара Загора, и ще премине под надслов: „Бъдещето на общинското здравеопазване“. В контекста на текущите здравни и социални реформи основен акцент ще бъде бъдещето на общинското здравеопазване, различните модели на общинско здравеопазване за осигуряване на по-всеобхватна и по-качествена грижа за пациентите, реализираните ефективни и действащи практики на местно ниво както от страна на местната власт, така и от активните пациентски организации; ще бъдат разгледани и работещи чужди модели и възможностите за прилагането им на българско ниво, както и възможностите за насърчаване на донорството, трансплантациите, скрининговите изследвания и др.

Във втория ден на събитието (12 октомври – събота) ще бъдат проведени работни групи, в които пациентите ще дадат позицията си по ключови въпроси, свързани с общинското здравеопазване и ще изведат основни послания, искания и препоръки, с цел подобряване на общинското здравеопазване и осигуряването на по-добро бъдеще на българския пациент.

Във връзка с предстоящите Местни избори 2019, бихме желали да представим исканията и препоръките на пациентите на кандидат-кметове от различни градове и да обсъдим с тях визията им за развитието на общинското здравеопазване.

За целта, на 12 октомври от 14:30 до 17:00 часа ще бъде организиран видеомост с 3 града в страната. Планира се дебат с кандидат-кметове от различни градове, на който да бъдат обсъдени важни и наболели въпроси, да поговорим за бъдещето на общинските многопрофилни болници за активно лечение, възможностите за въвеждането на нов тип здравни заведения и услуги, които да отговарят по-пълно на нуждите на конкретната общност, ползите от разширяването на домашните грижи, социалните услуги и др.

Целта на дискусията, реализирана чрез видеомост, не е противопоставянето на представители на различни политически партии, а  провеждането на конструктивен диалог за очакваните промени по отношение на общинското здравеопазване, както и какво можем да направим всички ние, за да се постигне по-добро здравеопазване и грижа за  общността.