Годишна среща на Българско сдружение лимфом

Със семинар на 30.09.2017 г. Българско сдружение лимфом (БСЛ) отбеляза Месеца на рака на кръвта. Към момента на медицината са известни над 140 типове рак на кръвта, а лимфомът е петият по разпространение рак. По хиляда души на ден се диагностицират с лимфом, а в света живеят около 1 млн. души с това заболяване. Въпреки стряскащата статистика хората не знаят много за този тип заболявания и започват да се интересуват едва когато се сблъскат с рака на кръвта от първо лице. Липсата на информираност води до късно диагностициране и по-трудно лечение.

Тези заболявания трябва да се превърнат в приоритет на здравните системи на отделните държави, за да се разшири достъпът до иновативни терапии и да се избегнат неправилни грижи за пациентите. Благодарение на съвременните методи за лечение и на иновативните лекарствени терапии, които се разработват, прогнозите за тези пациенти се подобряват всеки ден. Ето защо събития, които се стремят към повишаване разпознаваемостта на заболяването са от изключителна важност. Защото ранното диагностициране на тази група заболявания подобрява перспективите пред пациентите и води до по-добри резултати от лечението.

На събитието, организирано от БСЛ бяха поканени институционалните и професионални партньори на Сдружението, както и пациенти и техните близки. В рамките на семинара бяха представени активностите на организацията през последната година, включително брошурата „Пътят на Пациента“. Лекции по теми, свързани с новите подходи за лечение на хематологични заболявания, лекарствена безопасност и налични и нови таргетни терапии бяха изнесени от медицински специалисти от Военно-медицинска академия, Аджибадем Сити Клиник и СБАЛХЗ Дървеница. В рамките на събитието се състоя и поредната среща на групата за взаимопомощ на пациенти и техните близки.

Българско сдружение лимфом счита, че информираността на населението за заболяванията е от изключителна важност. Така че, нека със съвместни усилия да се опитаме да направим рака на кръвта видим.

БСЛ e организация с нестопанска цел, основана през 2006 година и създадена в помощ на пациентите, засегнати от лимфомни заболявания и техните близки. В продължение на 11 години Сдружението работи в посока защита на човешките права на пациентите, осигуряване на достъп до адекватно лечение и своевременно медицинско обслужване и оказване на физическа и емоционална подкрепа на пациентите и техните близки.