Начало - Членове - Пълноправни членове

Членове :: Организации членове


Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка

Лице за контакти: Лиляна Димитрова Асенова
Адрес: София 1404, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 (0) 879 81 58 07, зелена линия: 070018787
Факс:
Email: hpv.guard@abv.bg

Сдружение "Българска асоциация по хемофилия"

Лице за контакти: Виктор Паскалев, председател; Йордан Недевски, заместник-председател
Адрес: п.к. 1612, гр. София, жк Хиподрума, ул. "Иван Евстатиев Гешов", бл.120, вх. А, ет. 2, ап. 6
Телефон: +359 (2) 478 39 64
Факс:
Email: office@hemo-bg.org

"НСНЦ на хора страдащи от ХМЛ"

Лице за контакти: Христофор Ценков Христов
Адрес: гр. Ловеч, жк Младост, бл. 321, вх. В, ап. 8
Телефон: 0884 002 112
Факс: Председател
Email: laura300593@gmail.com

Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

Лице за контакти: Васил Настев
Адрес:

Телефон: +359 (0) 888 86 30 33
Факс:
Email: setiva@abv.bg

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Лице за контакти: Маргарита Василева Къналиева-Борисова, председател на УС, Петя Борисова Александрова, зам.-председател на УС
Адрес: 1505 София, ул. Братован 10, вх. А, ап. 7
Телефон: +359 (0) 888 54 50 05 – Маргарита Борисова, +359 (0) 885 44 27 56 – Петя Александрова
Факс: +359 (0) 2 971 55 66
Email: info@decaohz.org

Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА)

Лице за контакти: Роза Чеглайска - председател на УС
Адрес: 1612 София, жк Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19
Телефон: +359 (0) 899 87 08 67 - Роза Чеглайска
Факс:
Email: roza_cheglayska@yahoo.com