Начало - Членове - Пълноправни членове

Членове :: Организации членове


Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Лице за контакти: Живка Тишева – изпълнителен директор
Адрес: 9009 Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №30, ап.3
Телефон: моб.т. 0899 432 079
Факс:
Email: compassion.alz@abv.bg

Сдружение с нестопанска цел „АРТРА“

Лице за контакти: Ивайло Проданов Проданов - председател
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлодуй“ №11
Телефон: +359 879 29 33 93
Факс:
Email: artra@abv.bg

Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници „Сили имам да се боря”

Лице за контакти: Анита Симитчиева – председател на УС
Адрес: гр. Самоков, ул. Крали Марко 57, email: www.siliimam.eu

Телефон: +359 (0) 878 268 012
Факс:
Email: siliimam@abv.bg;

Сдружение с нестопанска цел „Интеграция”

Лице за контакти: Живко Томов, председател
Адрес: гр. Бургас, жк Бр. Миладинови, бл. 117, вх. 10, п.к. 21
Телефон: 0879 16 96 70
Факс:
Email: zhmt@mail.orbitel.bg

Сдружение „2002 Надежди”

Лице за контакти: Лиляна Тодорова Боргова - председател; Веселка Ядкова
Адрес: гр. Пазарджик , ул. П. Яворов №10

Телефон: Веселка Ядкова - 0888 265232
Факс: www.2002nadejdi.com
Email: nadejdi_2002@abv.bg

Сдружение „Жажда за живот”

Лице за контакти: д-р Стефан Стефанов, председател
Адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Ген. Кирил Ботев” №11

http://www.thirstforlife-bg.com

Телефон: +359 (0) 898 34 98 20
Факс:
Email: dr.stef@abv.bg; dr.stefanov@thirstforlife-bg.com