Начало - Членове - Пълноправни членове

Членове :: Регионална мрежа


Регионален представител - гр. Видин

Лице за контакти: Добрин Димов Димитров
Адрес: област Видин, гр. Видин, ул. „Осман Пазвантоглу” №1, ап.7
Телефон: 0885 55 15 47
Факс:
Email: dobrindimov@abv.bg

Регионален представител - гр. Габрово

Лице за контакти: Светла Пенева
Адрес: област Габрово, гр. Габрово, ул. „Свищовска” №67, вх. Б, ап. 5
Телефон: 0889 205 466
Факс:
Email: soc_dialog@abv.bg

Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели

Лице за контакти: инж. Минка Андреева Дучева
Адрес: област Габрово, гр. Габрово, ул. „Славянска” №8, вх. Б, ап. 5
Телефон: 0885461505
Факс: Председател
Email: onkogb@abv.bg

Регионален представител - гр. Велико Търново

Лице за контакти: Ивайло Проданов Проданов
Адрес: обл. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ №11
Телефон: 0879 29 33 93
Факс:
Email: artra@abv.bg

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Лице за контакти: Теодора Сивкова Крумова
Адрес:

област Велико Търново,
гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил” №4, ет.1, ап. 16;
гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий“ №80

Телефон: 0886 00 32 57
Факс:
Email: t_krumova@amalipe.com; Amalipe_health@yahoo.com;

Федерация на жените - град Разград

Лице за контакти: Любка Костадинова Стоянова
Адрес: област Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" №35, вх. Б, ап. 13
Телефон: +359 (0) 896 79 91 03
Факс:
Email: fj_rz@mail.bg