Начало - Членове - Пълноправни членове

Членове :: Регионална мрежа


Сдружение „Здраве и морал”

Лице за контакти: Мария Генчева Маринова
Адрес: област Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“ №135, вх. А, ет. 8
Телефон: 0877 25 45 57
Факс: Председател
Email: health@mail.bg

Фондация „Тромбофлебици в действие”

Лице за контакти: Кинка Минчева Славова
Адрес: област Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Одринска епопея” №22
Телефон: 0988 323 760
Факс: Председател
Email: rasheva@gyuvetch.bg

Сдружение „Жажда за живот”

Лице за контакти: Стефан Радославов Стефанов
Адрес: обл. Сливен, гр. Сливен, ул. „Ген. Кирил Ботев” №11
Телефон: 0879 500 015
Факс: Председател
Email: dr.stefanov@thirstforlife-bg.com

„НСНЦ на хора страдащи от ХМЛ”

Лице за контакти: Христофор Ценков Христов
Адрес: обл. Ловеч, гр. Ловеч, жк Младост, бл. 321, вх. В, ап. 8
Телефон: 0884 002 112
Факс:
Email: laura300593@gmail.com

Асоциация Лицеви аномалии – АЛА

Лице за контакти: Жана Видева Ангелова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“, №66, УМБАЛ „Свети Георги“, Пластична и краниофациална хирургия, ет. 4 и ул. „Гълъбец” №9;
Телефон: 0888 932 533
Факс:
Email: jan.angelova@gmail.com

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Лице за контакти: Елисавета Христова Котова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ №17
Телефон: тел. 0888/566 055
Факс:
Email: nadd.2006@abv.bg