Членове :: Организации членове

Фондация „МС Общество - България”

Лице за контакти: Здравка Владимирова Цветарска
Адрес: Фондация „МС Общество - България” – информационен и интегративен център за хора с множествена склероза и миастения гравис - София 1505, кв. Редута, ул. Иван Миланов 17-19.

Телефон: 0894 454 788
Факс:
Email: fondacia@msobg.org

Фондация "МС Общество - България" работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ). МС и МГ са социалнозначими заболявания, засягащи предимно млади хора в активна възраст - между 20 и 40 години, които оказват влияние във всеки един аспект от живота на болния.

По официална статистика българите с множествена склероза са около 4000 души, а с миастения гравис около 1000 души.

МС Общество България следи здравните тенденции при грижата за болните и особено държавната политика в това отношение, като се стреми да информира пациентите за всички нормативни промени, които касаят тяхното лечение, рехабилитация и социална адаптация. Фондацията провежда застъпнически кампании с цел подобряване законовите възможности за достъп до здравни и социални услуги в България. Фондация "МС Общество - България" поддържа добри отношения с центровете за диагностика, терапия и оценка на ефективността на лечението на множествена склероза в София и страната, като едни от незаменимите професионални партньори в ежедневната битка със заболяванията множествена склероза и миастения гравис.
Фондацията, чрез информационния си център и своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната.

Сътрудничество:
Фондация "МС Общество - България" е член на Европейската платформа за множествена склероза (The European MS Platform), със седалище в Брюксел.
http://www.ms-in-europe.org/
www.msobshtestvo.org


назад