Членове :: Регионална мрежа

Фондация "МС Общество - България" – клон Ботевград

Лице за контакти: Наталия Аладжова, управител;
Адрес: област София, гр. Ботевград 2140, област Софийска, жк Саранск, бл. 9, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон: Наталия Аладжова, управител - 0887 14 55 57, Маргарита Терзийска, зам.-управител - +359 (0) 888 42 16 77
Факс:
Email: nal@epiq.com, ailatan@abv.bg; margo_1950@abv.bg

Фондация "МС Общество - България" има различни клонове в страната, които са юридически регистрирани структури и работят в съответствие с целите и мисията на фондацията.
"
Към момента Фондация "МС Общество - България има регистрирани клонове в градовете Ботевград, Варна, Видин, Пловдив и Русе.

Клоновете на Фондация "МС Общество - България" извършват следните дейности:
  • проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво
  • поддържане на база-данни с регистрираните хора с МС и МГ
  • осъществяване на периодични срещи с пациентите
  • предоставяне на информация за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни на лечебните заведения, които предлагат терапията и извършват оценка на ефективността на лечението
  • предоставяне на специализирана литература
  • организиране на информационни срещи със специалисти
  • участие и организация на всички местни инициативи и регионални информационни кампании на Фондация "МС Общество - България"


назад