Членове :: Регионална мрежа

МС Общество България – клон Пловдив

Лице за контакти: Емил Стрински, зам.-управител
Адрес: гр. Пловдив, ж.р. Тракия, бл.188, вх.Г, ет.3, ап.9
Телефон: +359 (0) 32 68 58 02, +359 (0) 32 68 58 01, +359 (0) 32 63 70 95, +359 (0) 887 98 05 74; ICQ#: 328-946-638
Факс:
Email: plovdiv@msobshtestvo.org, estrinski@mail.bg

МС Общество България има различни клонове в страната, които са юридически регистрирани структури и работят в съответствие с целите и мисията на фондацията.

Към момента МС Общество България има регистрирани клонове в градовете Ботевград, Варна, Видин, Пловдив и Русе.

Клоновете на МС Общество България извършват следните дейности:
  • проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво
  • поддържане на база-данни с регистрираните хора с МС и МГ
  • осъществяване на периодични срещи с пациентите
  • предоставяне на информация за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното иизвънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни налечебните заведения, които предлагат терапията и извършват оценка наефективността на лечението
  • предоставяне на специализирана литература
  • организиране на информационни срещи със специалисти
  • участие и организация на всички местни инициативи и регионални информационни кампании на МС Общество България
Изминали проекти:

Провеждане на дарителска кампания за набиране на средства за рехабилитация на хора с множествена склероза и миастения гравис.

Доброволци, облечени в брандирани облекла и носещи кутии за дарения с логото на МС Общество България – клон Пловдив излязоха по главните улици на Пловдив, за да приканят обществото да даде своя благотворителен принос за набирането на средства за рехабилитация на хора с множествена склероза и миастения гравис. Дарените средства са използвани за рехабилитация на болните в центъра за рехабилитация, ситуиран в V-а поликлиника в ж.р. „Тракия” в гр. Пловдив.

Кампанията се финансира от Фондация Помощ за Благотворителността в България по програма „Оптимистичен поглед към нестопанските организации и местните ресурси”.


назад