Членове :: Регионална мрежа

МС Общество България – клон Русе

Лице за контакти: Тихомир Стефанов Стефанов, управител
Адрес: гр. Русе, ул. Гоце Делчев 26, вх. 2, ап. 8
Телефон: +359 (0) 887 31 24 78, +359 (0) 82 62 91 81
Факс:
Email: russe@msobshtestvo.org, ti_stefanov@abv.bg

МС Общество България има различниклонове в страната, които са юридически регистрирани структури иработят в съответствие с целите и мисията на фондацията.

Към момента МС Общество България има регистрирани клонове в градовете Ботевград, Варна, Видин, Пловдив и Русе.

Клоновете на МС Общество България извършват следните дейности:
  • проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво
  • поддържане на база-данни с регистрираните хора с МС и МГ
  • осъществяване на периодични срещи с пациентите
  • предоставяне на информация за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис,условиятаи критериите на програмите на НЗОК, за болничното иизвънболничнотолечение на тези заболявания, контактните данни налечебните заведения,които предлагат терапията и извършват оценка наефективността налечението
  • предоставяне на специализирана литература
  • организиране на информационни срещи със специалисти
  • участие и организация на всички местни инициативи и регионални информационни кампании на МС Общество България


назад