Членове :: Регионална мрежа

МС Общество България – клон Варна

Лице за контакти: Лъчезар Кудев, управител
Адрес: гр. Варна 9002, ул. Ген. Цимерман, бл. 44, ет. 3, ап. 3
Телефон: +359 (0) 52 61 78 68, +359 (0) 899 37 46 86; ICQ#: 330-805-400
Факс:
Email: lachezar@msobshtestvo.org

МС Общество България има различни клонове в страната, които са юридически регистрирани структури и работят в съответствие с целите и мисията на фондацията.

Към момента МС Общество България има регистрирани клонове в градовете Ботевград, Варна, Видин, Пловдив и Русе.

Клоновете на МС Общество България извършват следните дейности:
  • проучване на нуждите на целевата група на регионално ниво
  • поддържане на база-данни с регистрираните хора с МС и МГ
  • осъществяване на периодични срещи с пациентите
  • предоставяне на информация за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис,условията и критериите на програмите на НЗОК, за болничното иизвънболничното лечение на тези заболявания, контактните данни налечебните заведения, които предлагат терапията и извършват оценка наефективността на лечението
  • предоставяне на специализирана литература
  • организиране на информационни срещи със специалисти
  • участие и организация на всички местни инициативи и регионални информационни кампании на МС Общество България
Изминали проекти:

Доброволчески екипи с брандирани облекла с емблемата на МС Общество България излязоха по главните улици на Варна, за да приканят обществото да даде своя благотворителен принос за каузата „Изграждане и оборудване на интегративен и рехабилитационен център за хора с множествена склероза и миастения гравис.” Всеки щедър гражданин получи стикер МС Общество България - клон Варна.

Набраните средства бяха депозирани в трезора на Стопанска и инвестиционна банка, която беше и партньор по инициативата. Набраните суми бяха преведени по сметката на фондация „МС Общество България – клон Варна”, а като получател на даренията за каузата – „Изграждане на интегративен и рехабилитационен център за хора с МС и МГ”

Кампанията се финансира от Фондация Помощ за Благотворителността в България по програма „Оптимистичен поглед към нестопанските организации и местните ресурси”.

Сътрудничество:
  • EMSP/Европейска МС Платформа/
  • Национална организация на инвалидите в Р България


назад