Членове :: Регионална мрежа

Федерация на жените - град Разград

Лице за контакти: Любка Костадинова Стоянова
Адрес: област Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" №35, вх. Б, ап. 13
Телефон: +359 (0) 896 79 91 03
Факс:
Email: fj_rz@mail.bg

Обединение на женски организации в Разград без разлика на етнос и политическа принадлежност, което работи в посока опазване на здравето на жените.

Определяне правата на пациентите с различни заболявания, законодателни инициативи за защита, благотворителност и социална адаптация. Провежда ежегодно профилактични прегледи за локализациите – рак на млечната жлеза и рак на шийката на матката.


назад