Членове :: Регионална мрежа

Федерация на жените - град Разград

Лице за контакти: Любка Стоянова
Адрес: гр. Разград , бул. Априлско въстание 56А
Телефон: +359 (0) 84 65 29 27, +359 (0) 896 79 91 03
Факс:
Email: fj_rz@mail.bg

Обединение на женски организации в Разград без разлика на етнос и политическа принадлежност, което работи в посока опазване на здравето на жените.

Определяне правата на пациентите с различни заболявания, законодателни инициативи за защита, благотворителност и социална адаптация. Провежда ежегодно профилактични прегледи за локализациите – рак на млечната жлеза и рак на шийката на матката.


назад