Членове :: Регионална мрежа

Сдружение „Заедно за надежда”

Лице за контакти: Хафизе Зекерия Ахмед
Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали, кв. Студен кладенец , ул. "Детелина" 8
Телефон: 0895 79 66 83
Факс:
Email: hafi_80@abv.bg
назад